Registration for diagnostic test

LANDAU School
Şagirdin adı / Student's first name *
Şagirdin soyadı / Student's last name *
Atasının adı / Father's name *
Hazırda təhsil aldığı müəssisə / The educational institution where (s)he is currently studying *
Valideynin adı və soyadı / Parent's first name and last name *
Valideynin əlaqə nömrəsi / Parent's contact number *
Əlavə əlaqə nömrəsi / Additionat contact number *